Flippy Knife စတိုးတြင္ dwiko-lukito ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည္Flippy Knife ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား

Flippy Knife ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ား